Affaldshåndtering

Ring 75 39 22 22

Vil Danmark grønnere!

Affaldshåndtering


Indsamler

Aktiv Miljø service er godkendt som indsamler hos Miljøstyrelsen. Det vil sige vi må indsamle affald til sortering/oparbejdning og derudover indsamle forurenet og farligt affald, som vi sørger for at bortskaffe til godkendte modtagere ifølge Miljøstyrelsens affaldsregister.


Affald

Aktiv Miljø Service ApS har mangeårige erfaringer i at udføre sortering, håndtering samt korrekt bortskaffelse af alle byggematerialer og affaldstyper.


Al affald bliver sorteret i de tre mulige grupper:

- Miljøforurenet affald (GUL) til Deponi eller Forbrænding hos godkendt firma

- Miljøfarligt affald (RØD) til Destruktion hos godkendt firma

- Rent Affald (GRØN) Genbrug eller Genanvendelse hos godkendt firma







Sitemap   

Aktiv Miljø Service ApS  I  Esbjergvej 106  I  6650 Brørup  I  Tlf.: 75 39 22 22  I  lc@miljoservice.dk