Asbest

Ring 75 39 22 22

Vil Danmark grønnere!

Asbest

 

Hvad er asbest?

Asbest er et fællesnavn for nogle mineraler, der stammer fra forskellige bjergarter.

Asbest har i mange år været brugt inden for byggeriet. Materialet er blevet brugt på grund af sine egenskaber, det er bl.a. brandhæmmende og isolererende. Derfor blev asbest i mange år brugt til bl.a. tag- og facadebeklædning, isolering, fliseklæb og flydespartel.

Hvad er farligt ved asbest?

Ved arbejde med asbest opstår der støv. Støvet/fibrene er mikroskopiske og kan derfor ikke ses med det blotte øje.

Ved indånding kan fibrene gøre stor skade i lungerne.Da fibrene fra asbest er så små som de er, er asbest særdeles sundhedsskadeligt. Fibrene kan ved indånding trænge ud i de allermindste forgreninger i lungerne.

Hvilke sygdomme kan asbest bl.a. forårsage?

Asbestose: En kronisk lungesygdom der har symptomer som åndenød. Sygdommen viser sig typisk 10 - 20 år efter udsættelse af asbestfibre.

Lungekræft: Sygdommen viser sig typisk 10 - 30 år efter udsættelse af asbestfibre.

Lungehindekræft: Sygdommen viser typisk 15 - 50 år efter udsættelse af asbestfibre.

Hvad gør vi?

Vi tager prøver, analyserer og dokumenterer indhold af asbest.

Vi håndterer de asbestholdige materialer korrekt.

Alle vores medarbejdere er uddannede og anvender naturligvis de værnemidler og udstyr der er nødvendigt i forbindelse med asbest-sanering.

Aktiv Miljø Service ApS I Esbjergvej 106 I 6650 Brørup I Tlf.: 75 39 22 22 I lc@miljoservice.dk