Bly

Ring 75 39 22 22

Vil Danmark grønnere!

Bly

 

Hvad er bly?

Bly er et meget blødt, tungt og hvidligt metal, som gennem århundreder har været brugt til mange forskellige ting f.eks. taginddækning, benzin, batterier, jordkabler, lodning, maling, vandrør og indfarvede fliser.

 

Hvad er farligt ved bly?

Bly er skadeligt for både miljøet og mennesker. Det kan optages både ved indtagelse og indånding. Hvis man i længere tid bliver udsat for bly, kan der ske skade på nerver og nyrer. Det kan skabe blodmangel, give mave problemer og påvirke forplantningsevnen.

I november 2007 blev bly forbudt at anvende i byggeri, men der forekommer stadig bly i bygninger. Der er derfor en sundhedsrisiko for de personer, som skal fjerne det. Ved renovering og nedrivning af ældre bygninger og boliger, kan bly skabe et miljø- og sundhedsmæssigt problem, da blypartikler frigives gennem det støvede arbejde.

Nogle blyarter anses også for at være kræftfremkaldende

 

Hvad gør vi?

Vi tager prøver, måler og registrerer bly-indhold.

Vi sikrer at blyet ikke spreder sig.

Vi håndterer de bly-holdige materialer korrekt.

 

Husk - Bly er et miljøgift og hvis miljøet udsættes for bly, kan det ophobes gennem fødekæden.

 

 

Aktiv Miljø Service ApS I Esbjergvej 106 I 6650 Brørup I Tlf.: 75 39 22 22 I lc@miljoservice.dk