Skimmelsvamp

 

Hvad er skimmelsvamp?

Skimmelsvampe er meget små svampe, som spreder sig gennem luften ved en slags frø, såkaldte sporer. På fugtige overflader, kan disse sporer udvikle sig til skimmelsvamp.

 

Hvad er farligt ved skimmelsvamp?

Skimmelsvamp mistænkes for at være skyld i åndedrætsbesvær, hovedpine og træthed.

Udsættelse for skimmelsvamp kan give astma og allergi.

 

Hvor er skimmelsvamp?

Hver tiende eller mere, af alle lejeboliger i Danmark er ramt af skimmelsvamp. Svampene sidder ofte synligt på vægge, lofter og gulve, men skimmelsvamp sidder også mange andre steder, som krybekældre, bag tapet, skakte og andre hulrum, som er sværre at se og opdage.

Man kan nogle gange lugte at der er skimmelsvamp. Det kan være et praj, hvis der lugter muggent fraf.eks. skabe eller utætheder ved paneler m.m.

 

Hvad gør vi?

Vi finder årsagen til skimmelsvamp og fjerner den.

Vi gennemgår luftrum, for at sikre os om der er utætheder og -eller kondens i tagkonstruktionen, kviste eller vinduer.

 

Husk - Skimmelsvamp angreb skyldes ofte skader på bygningsdele eller byggetekniske fejl.

Bly

 

Hvad er bly?

Bly er et meget blødt, tungt og hvidligt metal, som gennem mange århundrede har været brugt til mange forskellige ting f.eks. taginddækning, benzin, batterier, jordkabler, lodning, maling og vandrør.

 

Hvad er farligt ved Bly?

Bly kan opgates både ved indtagelse og indånding. Hvis man i længere tid bliver udsat for bly, kan der ske skader på nerver, ødelægge nyrer, skabe blodmangel, give mave problemer og påvirke forplantningsevnen.

Ved nedrivning af ældre bygninger og boliger, kan bly også skabe et miljø- og sunhedsmæssigt problem, da blypartikler frigives gennem det støvede arbejde.

Nogle blyarter anses også for at være kræftfremkaldende

 

Hvad gør vi?

Vi tager prøver, måler og registrerer bly indhold.

Vi sikrer at blyet ikke spreder sig.

Vi håndterer de blyet indholdige materialer korrekt.

 

Husk - Bly er miljøgift og hvis miljøet udsættes for bly, kan det ophobes op gennem fødekæden.

Aktiv Miljø Service ApS I Esbjergvej 106 I 6650 Brørup I Tlf.: 75 39 22 22 I lc@miljoservice.dk