Vil Danmark grønnere!

Affaldshåndtering

Indsamler

Aktiv Miljø service er godkendt som indsamler hos Miljøstyrelsen. Det vil sige vi må indsamle affald til sortering/oparbejdning og derudover indsamle forurenet og farligt affald, som vi sørger for at bortskaffe til godkendte modtagere ifølge Miljøstyrelsens affaldsregister.


Affaldshåndtering

Aktiv Miljø Service ApS har mangeårige erfaringer i at udføre sortering, håndtering samt korrekt bortskaffelse af alle byggematerialer og affaldstyper.

Al affald bliver sorteret i de tre mulige grupper:-

  • Miljøforurenet affald (GUL) til Deponi eller Forbrænding hos godkendt firma
  • Miljøfarligt affald (RØD) til Destruktion hos godkendt firma
  • Rent Affald (GRØN) Genbrug eller Genanvendelse hos godkendt firma