Vil Danmark grønnere!

Asbest

Hvad er asbest?

Asbest er et fællesnavn for nogle mineraler, der stammer fra forskellige bjergarter. Mineralerne kan spaltes i mikroskopiske fibre. Asbest har i mange år været brugt inden for byggeriet, da materialet har gode egenskaber. Asbest kan ikke brænde, tåler temperaturer op til 900 °C og er modstandsdygtigt overfor kemiske og biologiske påvirkninger. Da det både er brandhæmmende og isolererende, er der derfor i stort omfang anvendt asbest i mange forskellige typer af materialer frem til slutningen af 1980’erne. Det er blandt andet indgået i isolering, fliseklæb, flydespartel, rørbøjninger og brugt til bl.a. tag- og facadebeklædning. Asbest er sundhedsskadeligt, og der er siden 1972 af flere omgange indført forbud mod brug af asbest i Danmark.


Hvad er farligt ved asbest?

Ved arbejde med asbest opstår der støv. Støvet/fibrene er mikroskopiske og kan derfor ikke ses med det blotte øje. Ved indånding kan fibrene gøre stor skade i lungerne. Da fibrene fra asbest er så små som de er, er asbest særdeles sundheds-skadeligt. Fibrene kan ved indånding trænge ud i de allermindste forgreninger i lungerne.


Hvilke sygdomme kan asbest bl.a. forårsage?

Asbestose: En kronisk lungesygdom der har symptomer som åndenød.

Sygdommen viser sig typisk 10 – 20 år efter udsættelse af asbestfibre.

Lungekræft: Sygdommen viser sig typisk 10 – 30 år efter udsættelse af asbestfibre.

Lungehindekræft: Sygdommen viser typisk 15 – 50 år efter udsættelse af asbestfibre.


Hvad gør vi?

Vi tager prøver, analyserer og dokumenterer indhold af asbest.

Vi håndterer de asbestholdige materialer korrekt.

Alle vores medarbejdere er uddannede og anvender naturligvis de værnemidler og udstyr der er nødvendigt i forbindelse med asbestsanering.