Vil Danmark grønnere!

Bly

Hvad er bly?

Bly er et grundstof, som siden oldtiden har fundet udbredt anvendelse i dagligdagen. Bly har været anvendt i mange typer maling frem til omkring 2000. Blyholdig maling blev især anvendt til træværk og stål inde og ude, men har også fundet anvendelse i vægmaling. De mest anvendte blyholdige farver er blyhvidt og kromgult.

Det er i dag tilladt at anvende bly til korrosionsbeskyttelsesmaling eller i maling anvendt til restaureringsprojekter.

Keramiske fliser kan være glaseret med blyholdig glasur. Glasuren er oftest lavet med hvidt bly, som er blandet med farveholdige metaloxider. Glasur anvendt til keramiske fliser er ikke omfattet af bekendtgørelsen om forbud mod import og salg af produkter, der indeholder bly.

Nye fliser kan derfor stadig indeholde bly. Bly er et meget blødt, tungt og hvidligt metal og har også været brugt til taginddækning, benzin, batterier, jordkabler, lodning og vandrør.


Hvad er farligt ved bly?

Bly er skadeligt for både miljøet og mennesker. Det kan optages både ved indtagelse og indånding. Hvis man i længere tid bliver udsat for bly, kan der ske skade på nerver og nyrer. Det kan skabe blodmangel, give maveproblemer og påvirke forplantningsevnen.

I november 2007 blev bly forbudt at anvende i byggeri, men der forekommer stadig bly i bygninger. Der er derfor en sundhedsrisiko for de personer, som skal fjerne det. Ved renovering og nedrivning af ældre bygninger og boliger, kan bly skabe et miljø- og sundhedsmæssigt problem, da blypartikler frigives gennem det støvede arbejde.

Nogle blyarter anses også for at være kræftfremkaldende


Hvad gør vi?

Vi tager prøver, måler og registrerer bly-indhold.

Vi sikrer at blyet ikke spreder sig.

Vi håndterer de bly-holdige materialer korrekt.

Husk – Bly er et miljøgift og hvis miljøet udsættes for bly, kan det ophobes gennem fødekæden.

Bly maling
Bly