Vil Danmark grønnere!

PCB

Hvad er PCB?

PCB er nogle kemiske stoffer, som blev brugt som blødgøringsmiddel til termoruders forseglingslim, kondensatorer, fugemasser, gulvbelægninger og betonmaling. PCB er brugt i byggerier fra 1950, men blev forbudt i 1977 i åbne anvendelser. I 1986 blev det også forbudt i bl.a. kondensatorer i lysstofarmaturer.


Hvad er farligt ved PCB?

Det har vist sig, at PCB kan sprede sig og vandre fra den oprindelige kilde (f.eks. en elastisk fuge) til materialer, der er i kontakt med kilden, som f.eks. murværk eller træ. Desuden har det i nogle tilfælde vist sig, at PCB kan fordampe langsomt fra indvendige kilder til luften i et omfang, der medfører overskridelser af Sundhedsstyrelsens anbefalede aktionsniveauer for PCB i luften.

PCB bliver afgivet i luften, så indeklimaet forringes og PCB optages i kroppen. Ved fysisk berøring af materialer der har PCB indhold, kan man også optage det i kroppen.


Hvilke sygdomme kan PCB forårsage?

Selv i små mængder er PCB skadeligt for børn. Der kan ske skade på nerver, hjerne, immunforsvaret og korttidshukommelsen, selv ved små mængder.

Det kan forårsage alvorlig skade hvis en voksen får PCB-forgiftning. Det kan give skader på lever, skjoldbruskkirtel, immun- og hormonsystemet.

Derudover mistænkes det at kunne give kræft.


Hvad gør vi?

Vi tager prøver, måler og registrerer PCB indhold.

Vi sikrer at PCB ikke spreder sig.

Vi håndterer de PCB-holdige materialer korrekt.

Alle vores medarbejdere er uddannede og anvender naturligvis de værnemidler og udstyr der er nødvendigt i forbindelse med PCB-sanering.

PCB-Sanering
PCB Fuge

PCB-sanering på Rønnebær Skolen, Helsingør