Vil Danmark grønnere!

Skimmelsvamp

Hvad er skimmelsvamp?

Skimmelsvampe er meget små svampe, som spreder sig gennem luften ved en slags frø, såkaldte sporer. På fugtige overflader kan disse sporer udvikle sig til skimmelsvamp.


Hvad er farligt ved skimmelsvamp?

Skimmelsvamp er en overfladesvamp. Svampen nedbryder ikke bygninger og bygningskonstruktioner på samme måde som hussvamp, men da den er sundhedsskadelig for mennesker, skal årsagen til svampen findes og fjernes. Skimmelsvamp mistænkes for at være skyld i åndedrætsbesvær, hovedpine og træthed. Udsættelse for skimmelsvamp kan give astma og allergi.


Hvor forekommer skimmelsvamp?

Hver tiende eller mere, af alle lejeboliger i Danmark, er ramt af skimmelsvamp. Svampene sidder ofte synligt på vægge, lofter og gulve, men skimmelsvamp sidder også mange andre steder. Det kan være i krybekældre, bag tapet, i skakte og andre hulrum, som er svære at se og opdage. Man kan nogle gange lugte at der er skimmelsvamp. Det kan være et praj, hvis der lugter muggent fra f.eks. skabe eller utætheder ved paneler m.m.


Hvad gør vi?

Vi finder årsagen til skimmelsvamp og fjerner den. Vi gennemgår loftrum, for at sikre os om der er utætheder og/eller kondens i tagkonstruktionen, kviste og vinduer. Efter afrensning og desinficering mod skimmelsvamp, laver vi et kvalitetstjek, for at være sikker på materialet er fri for skimmelsvamp.


Husk – Skimmelsvamp angreb skyldes ofte skader på bygningsdele eller pga. byggetekniske fejl.

Skimmelsvamp på mur
Skimmelsvamp loft
Skimmelsvamp prøve